אגרות חוב

אגרות חוב

אגרות חוב אאורה

מחיר

אג'

שינוי

תשואה לפדיון

מח"מ

טווח 52 שבועות

-

ע.נ רשום למסחר

עדכון אחרון:

בשעה: