פרופיל החברה

פרופיל החברה

אאורה מחדשים את ישראל הינה החברה המובילה בייזום בנייה למגורים בישראל עם התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות.

החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 57 פרויקטים למגורים הכוללים כ – 27,002 יח"ד למגורים ( חלקה האפקטיבי של החברה הינו כ-20,470 יח"ד).

אאורה מייצרת רציפות מתמשכת של פרויקטים רבים שנמצאים משלב התכנון, הביצוע, השיווק ועד אכלוס סופי.

החברה זכתה כחברה המובילה בארץ בשנים 2016-2021 במדד להתחדשות עירונית אשר נערך בשיתוף עיתון

גלובס, אתר מדל"ן וחברת דנס אננד ברדסטריט. בנוסף זכתה החברה בשנת 2018 בדירוג החברתי להתחדשות

עירונית של חברת סיטי סקוור בשיתוף עם דה – מרקר כחברה המובילה בארץ בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים של פינוי ובינוי.

החברה התקשרה ב- 12 פרויקטים נוספים של התחדשות עירונית. במסגרת פרויקטים אלה החברה צפויה להקים כ-6,570 יח"ד חדשות (מתוכן כ-4,557 יח"ד לשיווק על ידי החברה).

כמו כן, התקשרה החברה בעסקת מזומן לרכישת מקרקעין בעיר לוד. המקרקעין בשטח של כ- 15 דונם עם תוכנית מאושרת לבניית כ-620 יח"ד וכ-28,00 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה .

נכון למועד אישור הדוח הכספי לשנת 2021, החברה יוזמת, מתכננת ומקימה בישראל, לרבות יחד עם אחרים, 57 פרויקטים הכוללים כ – 27,002 יח"ד למגורים (חלקה האפקטיבי של החברה כ – 20,470 יח"ד).

מתוך סך כל הפרויקטים, 48 פרויקטים הינם בתחום ההתחדשות העירונית אשר במסגרתם תבנה החברה כ – 22,073 יח"ד (חלקה האפקטיבי של החברה כ – 15,806 יח"ד). צבר הפרויקטים והיח"ד מבטיח את צמיחת החברה לעשור הקרוב. החברה פועלת להקמת סך של כ -29,000 מ"ר שטחים מסחריים, אותם תחזיק כזרוע מניבה אשר עשויים להניב כ- 39 מיליון ש"ח לשנה. בפרויקטים חדשים מתכוונת החברה להקים שטחים מסחריים נוספים שיצטרפו לזרוע המניבה.

דירוג החברה עלה ל-Baa1 אופק יציב ומגמת הצמיחה בשנה הקרובה תומכת במגמת עליית הדירוג.

החברה פועלת מול חברת מדרוג לעדכון הדרוג עם יעד דירוג של A לשנת 2023